KONTRETYKIETOWY "MUST KNOW"

 
Nazwa handlowa:
Podajemy nazwę handlową produktu, np. Cleaner, Aceton, Masło do rąk
 
Wykaz składników:
Poprzedzony jest słowami „Skład według” i opisany jest zgodnie z INCI (międzynarodowe nazewnictwo składników kosmetycznych). Składniki umieszcza się kolejno wg ich stężenia w kosmetyku.
 
Sposób użycia:
Informacja dotycząca zastosowania produktu. Poszczególne etapy użycia w tym prawidłowe stosowanie.
 
Szczególne ostrzeżenia:
Informacje dotyczące właściwości produktu, niepożądanych skutków nieprawidłowego użycia produktu lub użycia niezgodnie z przeznaczeniem. To również specjalne znaki ostrzegawcze, np. chronić przed dziećmi, wysoce łatwopalne, itp.
 
Masa lub objętość kosmetyku:
Informuje o ilości jaka znajduje się w pojemniku danego produktu.
 
Termin trwałości:
Oznaczany jest symbolem PAO – potocznie: symbol otwartego słoiczka. Na słoiczku umieszcza się liczbę miesięcy, np. 6M, 12M, 24M, 36M. Oznacza jak długo produkt od pierwszego użycia może być bezpiecznie stosowany.
 
Data produkcji i numer partii:
Podajemy datę, kiedy produkt został wyprodukowany. Data jest jednocześnie numerem wyprodukowanej partii. Umieszczenie tego jest konieczne, gdyż umożliwia klientowi zgłoszenie reklamacji.
 
Nazwa i adres producenta:
Podajemy nazwę firmy, adres producenta a także nazwę państwa, gdzie został dany produkt stworzony, np Made in EU.