Druk sitowy, sitodruk, serigrafia – technika druku, w której formą drukową jest szablon nałożony poprzez naświetlanie na drobną siatkę wykonaną z włókien syntetycznych. Wykonanie odbitki polega na przetłaczaniu farby przez matrycę za pomocą specjalnego urządzenia półautomatycznego z raklem.  

  Siatka sitodrukowa to prostokątna rama, zwykle aluminiowa, z napiętym na niej materiałem (z nylonu lub poliestru rzadziej z metalu) z szablonem. W druku grafik najczęściej stosowne siatki zawierają od 100 do 150 włókien na centymetr (oczko siatki ma wtedy średnicę od 40 do 34 mikrometrów).

  Przygotowanie formy drukowej polega na wykonaniu szablonu, czyli zakryciu miejsc nie drukujących – zablokowaniu otworów siatki sitodrukowej. Istnieje na to wiele sposobów, a wybór jednego z nich zależy od rodzaju farby, sita, wysokości nakładu i oczekiwanych efektów na odbitce. Stosuje się np. emulsje światłoczułe – siatka powlekana jest emulsją, która po wyschnięciu naświetlana jest stykowo w kopioramie; po wywołaniu (wypłukaniu nienaświetlonej emulsji) i wysuszeniu siatka z szablonem jest gotowa do druku.  

  Wydruk jest tworzony przez przetłaczanie farby na podłoże (z użyciem półautomatu sitodrukowego). Odpowiednio skonstruowane maszyny sitodrukowe umożliwiają druk także na zakrzywionych (np. cylindrycznych) podłożach. Precyzja i rozdzielczość druku sitowego jest bezpośrednio zależna od gęstości użytej siatki. Podczas drukowania w maszynie płaskiej farba drukowa jest rozprowadzana na całej powierzchni siatki i przesuwającym się po niej raklem jest przeciskana przez wolne oczka siatki bezpośrednio na podłoże drukowe. W przypadku nadruku na przedmiocie okrągłym, podczas procesu druku rakla stoi w miejscu, natomiast przesuwa się sito oraz obraca przedmiot drukowany. Aby uzyskać dokładne przeniesienie obrazu z sita na przedmiot prędkość przesuwu sita oraz prędkość liniowa obracanego przedmiotu muszą być identyczne. W urządzeniach półautomatycznych realizowane jest to za pomocą zębatki i koła zębatego które, umożliwiają bardzo dokładną synchronizację prędkości sita i przedmiotu.

  Koszt nadruku wyliczany jest po szczegółowym uzgodnieniu i zaakceptowaniu projektu z działem graficznym, z uwzględnieniem nakładu, rodzaju użytych ram i sit, ilości kolorów nadruku w danym miejscu oraz rodzaju i kształtu podłoża zadrukowywanego.

Zapraszamy do współpracy.